به آکادمی یاسان خوش آمدید

لطفا برای وارد شدن به جلسه رایگان ورود به جلسه را بزنید و بعد از نوشتن نام کامل خود وارد کلاس شوید.
برای مشارکت و استفاده بهتر از کلاس پیشنهاد میکنیم در صورت امکان با لپ تاپ یا کامپیوتر وارد شوید.

کلیپ های زیر جهت آشنایی شما با آکادمی یاسان و دنیای برنامه نویسی است.

تب ها کار می کنند. لطفاً توجه داشته باشید که باید یک الگو به کتابخانه اضافه کنید تا بتوانید آن را در داخل تب ها نمایش دهید.
با استفاده از محتوای این بخش شما میتونید ورود به دنیای برنامه نویسی را تجربه کنید. پیشنهاد میکنیم تا زمان جلسه صبر کنید تا مربی به شما نحوه استفاده از این محتوا را توضیح دهند.